השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תקנון האתר

  תקנון האתר

  הגדרות 

  בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

  1. החברה –  עמוס גזית בע”מ ח.פ. 510469893, בכתובת: מבטחים 4, פתח תקווה.

  2. האתר – אתר האינטרנט www.gazit.co.il.

  3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

  4. יום עסקים – ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.

  5. לקוח – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

  כללי

  האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

  ·         הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

  ·          עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

  רכישה

  1.      האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

  2.      ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

  3.      הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

  4.       מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ

  5.      החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

  6.      החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן לתנאים שיתפרסמו באתר, מעת לעת ביחס לכל מבצע ו/או הטבה. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). 

  7.      החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.

  ביטול הזמנה, החזרה והחלפת מוצרים

  1.      האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

  2.      ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

  1.      ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר או טלפונית בהזמנה דרך שירות הלקוחות ובלבד שדבר הביטול יאושר על ידי החברה.

  2.      בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח, אלא אם יקבע אחרת בחוק.

  3.      ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, כולל הדבקת מדבקות או כיתוב כלשהו על המוצר.

  4.      באחריות הקונה לדאוג כי הפריט יוחזר שלם ותקין, באריזתו המקורית וארוז כך שתמנע פגיעה במוצר.

  5.      המוצר ישלח באופן אותו יוגדר ויוסכם מראש.

  6.      הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית וכן לכל נזק שייגרם למוצר כאשר המוצר יהיה בחזקתו.

  7.      במידה ויוחזר מוצר פגום, המוצר לא יתקבל במחסני החברה, הלקוח יעודכן טלפונית או בכתב לכתובת הדואר האלקטרונית והמוצר יוחזר ללקוח מבלי שתהיה לו אפשרות להחזירו.

  8.      הלקוח יקבל את ההחזר הכספי בגין רכישת המוצר בהתאם לאופן התשלום שבו ביצע את הרכישה. במידה וביצע את הרכישה באשראי – ההחזר ינתן בכפוף לנוהלי חברת האשראי באמצעותה רכש את המוצר, הסכום ששולם יוחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש ברכישה ובאותו אופן (תשלומים). בכל מקרה יעודכן הזיכוי בחודש העוקב לתאריך קבלת המוצר במשרדי החברה.

  9.      לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר שהוזמן עבור הלקוח מחו”ל, אלא באישור מראש.

  10.  אתר האינטרנט רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה: אם נפלה בהצעת המחיר טעות סופר כלשהי; במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו; כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה; אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה; אם היה שימוש לא חוקי/ תקין בקופון

  11. אישור על ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

  12. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  13. החלפת מוצר תתאפשר עד 14 יום מיום רכישתו.

  14. לא תתאפשר החזרת מסכות, לרבות מסכות Livinguard, מטעמי היגיינה.

  אספקה והובלת המוצר

  1.      החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 3 ימי עסקים.

  2.      החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

  3.      אספקת המוצר תתבצע בהתאם לבחירת הלקוח בעת הקנייה:

  ·         משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה ע”י שליח תוך 3 ימי עסקים (מלבד העיר אילת – אליה יתבצע יום משלוח מרוכז אחת לשבוע)

  ·         איסוף עצמי מרחוב מבטחים 4, פתח תקווה. ימים א-ה, בין השעות 8:00-16:00.

  4.      עלות המשלוח ע”י שליח הינה 35 ש”ח, ברכישה מעל 350 ₪ תינתן שליחות ללא תשלום.

  שירות לקוחות

  בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 03-9250060 או בכתובת הדואר האלקטרוני info@gazit.co.il.

   

  אחריות ושירות

  1.      לכלל המוצרים תינתן אחריות יצרן.

  2.      האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

  3.      הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

  4.      אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מנזק לקוח:
  החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

  5.      חריג לכך הם המוצרים להם ניתנת אחריות רחבה יותר – “אחריות להתאמה” – המעניקה זמן ביטול ארוך יותר והחזר כספי מלא (ללא דמי ביטול, למעט דמי שילוח אם היו).

   

  אבטחת מידע ופרטיות

  1.      החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

  2.      החברה לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח למעט לצורך תפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות או לצרכים פנימיים, כגון  תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על-פי דין.
  3. אישור תנאי השימוש מהווה הסכמה לחברת עמוס גזית בע”מ לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון 03-9250060 או בכתובת הדואר האלקטרוני info@gazit.co.il.

  3.      בלחיצה על כפתור “קראתי” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

  קניין רוחני

   כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של חברת עמוס גזית בע”מ.
   
  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

  חלקים רבים מתקנון זה הועתקו באישור מאתר https://iwebsite.co.il/takanon/  

  דין וסמכות שיפוט

  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.