ייבוא, הפצה ושיווק של ציוד מגן בטיחותי וציוד רפואי - עמוס גזית בע"מ

קטגוריה: נעילה ותיוג

דרישות החוק בישראל בעבודה במתקנים עם מקורות אנרגיה מסוכנים:
בניגוד לרובן של  מדינות המערב ובניגוד להנחיות ארגון העבודה הבינלאומי – (ILO) International Labour Organization , בישראל נכון להיום (2021) , אין תקנות ייעודיות לנושא נעילה ותיוג, אך קיימת  התייחסות לנושא ב"פקודת הבטיחות בעבודה" ובתקנותיה.
תקנה 9 בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש“ן-1990, מתייחסת לביצוע עבודות תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית.
מה תקנה 9 קובעת ?
(1) בכל מקרה של עבודת תחזוקה ותיקון ינותק ציוד ממקור אנרגיה חשמלית. הניתוק יתבצע באמצעות מפסק של הציוד, באופן גלוי לעין, ויישמר על ידי התקן נעילה אמין (נועל) אשר בשליטת מבצע עבודות התיקון או התחזוקה. המפסק יסומן בשלט (Tag) נראה לעין שבו ייאמר: ”אין להפעיל – המכונה בטיפול“.
ציוד נעילה ותיוג
נעילה ותיוג (lockout-tagout) של מקורות אנרגיה במכונות, נועדה למנוע פגיעות בנפש וברכוש, עקב הפעלה לא רצויה של המכונה כאשר היא מטופלת או מתוחזקת בידי בעלי תפקידים (אנשי תחזוקה של המתקן,  חשמלאיים, מסגרים וכו') ובנוסף גם כדי למנוע שחרור אנרגיה שאצורה במכונה – גם לאחר ניתוקה ממקור האנרגיה.
הסיכון להפעלה לא רצויה של מקור אנרגיה כלשהו, הוא גבוה במיוחד כאשר ישנו יותר ממקור אנרגיה אחד שמפעיל את המתקן או שעובדים במתקן, שלל בעלי תפקידים חיצוניים ומזדמנים. סיכון לא פחות גבוה, קיים גם בעת החלפת משמרות במתקן.